torsdag 9 februari 2017

Dåligt med uppdateringar

Hemsidan är något som kommer alltmer i skymundan då det är smidigare att uppdatera på Facebook med bilder och filmer. 

Här är en länk för er som inte har Facebook. Man ska kunna se allt utan själv gå med i Facebook. På bild Eriksjakts Aska som tar ett excellent!